Определени са кандидатите за участие в мобилност по проект на ГТПП

Начало на събитието:
11/11/2013
Край на събитието:
11/11/2013
Обща информация:

Селекционната комисия при ГТПП определи 10 кандидата, които да продължат във втората селекционна фаза на проект “Иновативни европейски практики и трансфер на модел за професионално обучение в сферата на балнеотуризма» за участие в мобилност в гр. Кемниц, Германия в периода 03-11 май 2014 г.
Подбраните участници ще бъдат включени в обучение за езикова и културна подготовка и в зависимост от показаните резултати от обучението ще бъде направена окончателната селекция.
Списъкът на класираните кандидати се намира в Габровската търговско-промишлена палата.

За допълнителна информация: Галина Михнева – 066 80 31 42, e-mail:

Настройки за бисквитките