Заключителни срещи по проекта TRIFT за България – 30-31.10.2012 г.

Начало на събитието:
30/10/2012
Край на събитието:
31/10/2012
Обща информация:

Габровската търговско-промишлена палата приключи работата си като партньор по проект “TRIFT – Трансфер на иновации в областта на външната търговия”, финансиран по програма Леонардо да Винчи на Европейската комисия. Проведени бяха две заключителни срещи – на 30 октомври 2012 г. в Габрово и на 31 октомври – в София. На заключителната среща, проведена в София в сградата на Българска търговско-промишлена палата, присъстваха представители на всички заинтересовани страни – Министерство на труда и социалната политика, НАПОО, Агенция по заетостта, социални партньори и обучителни организации.

Беше представена разработената Матрица на компетентностите в областта на въшната търговия, както и резултатите от практическо изпробване на тази матрица чрез практика за 6 до 8 седмици в чужбина на 12 ученици от страните на партньорите. Разработена е и методика и комплект документи за оценка на придобитите по време на стажа компетентности. Ръководител на проекта е Областна администрация Кьолн, Германия – Отдел “Професионално обучение и Европейски проекти”, а останалите партньори са от Швеция, Англия, Франция. Освен специализираните дискусии, присъстващите на срещата обсъдиха и възможността за прилагане в България на резултатите от проекта и въвеждане на специалност “Външна търговия” в списъка на професиите. Участниците споделиха и трудностите, които срещат всички български организации, работещи по проекти на програма Леонардо да Винчи, поради значително по-ниските единични ставки за България в сравнение с всички други страни, вкл. и Румъния.

Срещата в София беше организирана със съдействието на Центъра за фирмено обслужване при Българската търговско-промишлена палата.

Програма на срещата
Презентация

Настройки за бисквитките