Цели и очаквано въздействие от изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост

21.11.2022

(Общо събитие на центровете ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България)

Прочети повече

При много голям интерес на 17 ноември 2022 г. в Ритуалната зала на Община Габрово Европа директно Габрово при Габровската търговско-промишлена палата и Община Габрово бяха домакини на общо събитие на центровете Европа директно в България, посветено на предстоящите процедури от Плана за възстановяване и устойчивост на България, предназначени за бизнеса и гражданите. Участниците се запознаха с възможностите, които предоставя Планът, с предстоящите програми за бизнеса по НПВУ и финансови инструменти, които се подготвят за бизнеса, както и с предстоящите процедури за финансиране обновяването на бизнес и публични сгради, за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд и др.

Срещата се проведе в хибриден формат. Участниците можеха да бъдат на живо във всеки един от центровете в България, да се включат онлайн, както и да проследят срещата във фейсбук страниците на всички центрове в България. По този начин събитието достигна до повече от 1500 човека в страната.

Срещата беше открита от кмета на Община Габрово Таня Христова, а Марина Кирова от Представителството на ЕК в България представи какво придвижда Планът за целия период.

 

Процедурите за бизнеса бяха представени от Калин Маринов – Зам. директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на иновациите и растежа“.

Татяна Ангелчева от МРРБ разказа какви са възможностите за финансиране обновяването на бизнес и публични сгради, а Милена Хубенова и Румен Джаров от  отдел „Контрол и мониторинг“ в дирекция “Жилищна политика” на МРРБ представиха процедурата за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I”. Съвсем естествено, обновяването на жилищните сгради предизвика най-голям интерес. Почти час експертите отговаряха на множеството въпроси, които идваха от цялата страна. След общата част дискусията продължи във всеки център поотделно съгласно местните приоритети на региона. В Габрово темата беше отново обновяването на жилищния фонд. Тодор Попов – Директор на Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“ в Община Габрово представи детайли от процедурата и отговори на конкретни въпроси, свързани с подготовката на документите за участие в процедурата.

Настройки за бисквитките