Конкурс за подбор на кандидати в проект „Иновативни европейски практики и трансфер на модел за професионално обучение в сферата на балнеотуризма“

Начало на събитието:
29/10/2013
Край на събитието:
29/10/2013
Обща информация:

Във връзка с изпълнението на дейностите по проект №2013-1-BG1-LEO03-08809 ГТПП обябява конкурс за набиране на специалисти в областта на балнео и СПА туризма и професионалното обучение за участие в мобилност в SWA Weiterbildungsakademie Sachsen, Германия в периода 04-11.05.2014 г. за обучение по „Иновативни европейски практики и трансфер на модел за професионално обучение в сферата на балнеотуризма“. Документите за кандидатстване се подават в Габровската търговско-промишлена палата, гр. Габрово, ул. „Брянска“ 30.

Краен срок: 17.00 ч. на 06.11.2013 г.

Пълният текст на обявата, както и образци на документи за кандидатстване:

Програма на мобилността в гр. Кемниц, Германия

Обява за набиране на кандидати за участие в мобилността

Документи за кандидатстване за участие в мобилността:заявление

Документи за кандидатстване за участие в мобилността: автобиография

Документи за кандидатстване за участие в мобилността: мотивационно писмо

Документи за кандидатстване за участие в мобилността: съгласие от работодател

Настройки за бисквитките