Новини

Промени в проект „Заетост за теб”

Агенция по заетостта информира всички работодатели, че са приети изменения във финансирания от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” проект ...

03/12/2021 14:24Виж повече

Имате малък бизнес? Наемете обект в кв. „Шести участък“!

Кандидатствайте до 31 януари 2022 г. Покана за участие в публично-частно партньорство чрез наемане на обекти в „Шести участък“ обявява Община ...

03/12/2021 9:00Виж повече

Индекс за навлизане на цифровите техноловии в икономиката и обществото (DESI)

Индексът за навлизане на цифровите техноловии в икономиката и обществото (DESI) обобщава показателите за цифровите постижения на Европа и проследява ...

01/12/2021 11:15Виж повече

Промени в Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства

В Държавен вестник. бр. 99 от 26.11.2021 г. е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. ...

30/11/2021 9:35Виж повече

Настройки за бисквитките