Новини

Цели и очаквано въздействие от изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост

(Общо събитие на центровете ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България)

21/11/2022 17:50Виж повече

RAW: ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА ОТНОСНО ЕФЕКТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ - бюлетин № 2

01/11/2022 9:37Виж повече

Изменение на Тарифата за услуги на ГТПП

31/10/2022 9:20Виж повече

Схемата „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средни предприятия“ - възможности за МСП ...

23/10/2022 19:19Виж повече

Студентска научна сесия 2022 в ТУ Габрово

23/10/2022 15:27Виж повече

КОНКУРС за разработване на състезателна игра на тема: "Здравословно хранене“

12/10/2022 15:11Виж повече

Настройки за бисквитките