Заключителен семинар по проект Digital Coach

18.04.2023

Прочети повече

Двудневният заключителен семинар по проект „Digital coach” на 4 и 5 април в Габровската търговско-промишлена палата се състоя в хибриден формат, което даде възможност да се включат и участници от страната – представители на други регионални палати, Европа директно центрове, както и на БТПП.

Областният управител Кристина Сидорова откри форума с думите: „Събитието засяга теми, които са актуални и вълнуват бизнес средите. Лекторите от Германия и Унгария ще предадат на местните предприятия и организации своя опит. Убедена съм, че добрите практики ще бъдат приложени и в нашата област. Пожелавам успех и вярвам, че съвместните усилия на бизнеса и образователните структури ще доведат до желаното развитие в региона.“ В семинара бяха включени анализи, оценки и резултати от проекта.

Проектът „Digital coach” е финансиран по програма Еразъм+, като в него участват 4 страни от ЕС – България, Германия, Унгария и Гърция. У нас дейностите се реализират от  Габровската търговско-промишлена палата и Техническия университет. Той бе представен от Кристина Бурова- Кеслер и проф. Мартин Крьол от Рурския университет в Бохум, Германия. Кристина Кеслер поясни, че моделът е създаден от индустрията за индустрията, като в проекта се екпериментира с приложението му в други сфери.

Основната цел на „Digital coach” е да представи система за оценка на процесите по дигитализация и цифровизация в малките и средните предприятия и да подпомогне за осъвременяването на бизнесите с помощта на т.нар. дигитални треньори и „фабрики за обучение“. В рамките на проекта са създадени 10 модула за самообучение на дигитални треньори. Те могат да бъдат външни експерти или вътрешни – част от екипа на съответната компания, която иска да трансформира процесите си на работа. В България до момента са обучени 18 дигитални треньори от двете целеви групи – представители на компании, в които текат пилотните внедрявания, и на Техническия университет в Габрово.

Първият етап от цифровата трансформация е свързан с оценка на степента на дигитализация и цифровизация на процесите в предприятието. Тя се извършва с помощта на модела за зрялост „Adaption“, в който процесите се оценяват по 48 показателя с до осем различни стойности. После се отбелязва степента, до която бизнесът иска да достигне. Следва етапът на набелязване на конкретни мерки и действия.

Важна роля в проекта имат и „фабриките за обучение“, които дават възможност за експериментално и проблемно ориентирано обучение. Основната роля на дигиталния треньор е да осъществи връзката между предприятията и фабриките за обучение, където да организира проекти за служителите на предприятията, демонстрации и тестове на нови технологии и др.

След семинара представителите на водещата организация – Институтът за трудово-правни науки към Рурския университет в Бохум, и ръководителят на учебната фабрика към университета се срещнаха с ръководството на Техническия университет в Габрово и се договориха за сътрудничество при изграждане на учебна фабрика в ТУ Габрово, както и по други иновационни проекти.

Презентации на семинара:

УЧЕБНИ ФАБРИКИ – МЯСТО ЗА ИНОВАТИВНО ОБУЧЕНИЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Пилотно приложение на метода ADAPTION в България: Подход, резултати, „научени уроци“

Сертифицирана програма за дигитални треньори–цели, структура, възможности за приложение и сертифициране

Ограничения и възможности за участие в прилагането на цифрови решения

Модул: Стратегии за осигряване на приемане

Regional Innovation Ecosystem

Регионален иновационен център «Амбициозно Габрово»

Създаване на Учебна фабрика в ТУ Габрово

 

Съдържание на учебни модули за дигитални треньори:

Ограничения и възможности за участие в прилагането на цифрови решения

Процеси за създаване на стойност

Ограничения и възможности за участие в прилагането на цифрови решения

Корпоративна стратегия за цифрова трансформация и гъвкаво управление на проекти

Бизнес модели

Модел на зрялост ADAPTION

Управление на качеството за цифровата трансформация

Стратегии за гарантиране на приемането на цифрови решения в компаниите

 

Настройки за бисквитките